2019 m. Žemaičių kalendorius


2019 m. - ŽEMAITIJOS METAI


Sausis


10 [1919] sukanka 100 metų, kai Vilniuje mirė architektas ir skulptorius ANTANAS VIVULSKIS, suprojektavęs Šiluvos koplyčią. Architektas gimė 1877 vasario 20 d.Totmoje (Vologdos sritis, Rusija)

10 [1959] sukanka 60 metų, kai gimė JAV Portlendo lietuvių bendruomenės narys, Riterio kryžiaus kavalierius VILIUS ŽALPYS

18 [1809] sukanka 210 metų, kai Auksučiuose / dab.Radvikiškio r./ gimė Lietuvos aviacijos pradininkas ALEKSANDRAS GRIŠKEVIČIUS

19 [1944] sukanka 75 metai, kai Kretingoje gimė (užaugo Veiviržėnuose, Klaipėdos r.) teatro,TV ir kino aktorius GEDIMINAS GIRDVAINIS


Vasaris


1 [1329] sukanka 690 metų, kai kryžiuočių kariuomenė, kuriai talkino Čekijos karalius Jonas Liuksemburgietis, sudegino Medvėgalio pilį

10 [1954] sukanka 65 metai, kai Varniuose gimė RIMANTĖ ŠALAŠEVIČIŪTĖ, LR Seimo narė / 2012-2016 ir 2016- 2020 m. /. R.Šalaševičiūtė inicijavo Laikinosios žemaičių grupės atkūrimą LR Seime, tapo jos pirmininke

16 [1949] sukanka 70 metų, kai Minaičių kaime įvykusiame visos Lietuvos partizanų vadų susirinkime, JONAS ŽEMAITIS - VYTAUTAS išrinktas aukščiausiu partizaninės kovos vadu Lietuvoje

23 [1939] sukanka 80 metų, kai Telšiuose gimė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vyriausiasis dirigentas, o 1994- 1997 m. m. ir teatro vadovas, JONAS DAINIUS ALEKSA

26 [1999] sukanka 20 metų, kai Vilniuje mirė STASYS ANGLICKIS - poetas, pedagogas, Žemaitijos rašytojų sąjūdžio organizatorius


Kovas


5 [1929] sukanka 90 metų, kai Kaune mirė VLADAS PUTVINSKIS – PŪTVIS - vienas iš Šaulių sąjungos įkūrėjų, vadovų / 1919-1922, 1928-29/ ir svarbiausių ideologų. Palaidotas Kelmės kapinėse

15 [1909] sukanka 110 metų, kai Palangoje, grafo Felikso Tiškevičiaus tarnautojo šeimoje, gimė ketvirtasis Lietuvos prezidentas JONAS ŽEMAITIS

12 [2009] sukanka 10 metų, kai Lietuvos Respublikos Seimas savo deklaracija pripažino, kad JONAS ŽEMAITIS buvo kovojančios su okupacija Lietuvos valstybės vadovas, faktiškai vykdęs Respublikos Prezidento pareigas

15 [2009] sukanka 10 metų, kai Palangos savivaldybės taryba suteikė partizanų generolui JONUI ŽEMAIČIUI – VYTAUTUI miesto garbės piliečio vardą

18 [1929] sukanka 90 metų, kai Gedgaudiškės kaime, Skaudvilės valsčiuje / dab.Tauragės r. / gimė dailininkas ALFONSAS ČEPAUSKAS - daugelio parodų ir konkursų organizatorius; ekslibrisų, estampų, plakatų ir kt. kūrėjas

21 [1959] sukanka 60 metų, kai Telšiuose gimė ANTANAS GUSTYS - festivalio VILNIUS JAZZ įkūrėjas ir tarptautinių džiazo projektų prodiuseris


Balandis


5 [1949] sukanka 70 metų, kai Klaipėdoje gimė ( Palangoje užaugo) estrados artistas, Antano Šabaniausko premijos laureatas VIKTORAS MALINAUSKAS

10 [1934] sukanka 85 metai, kai Pilsūdų kaime, Šilalės r. gimė poetas ALEKSAS DABULSKIS

15 [1939] sukanka 80 metų, kai Merkeliuose, Plungės r. gimė Kauno ir Klaipėdos valstybinių muzikinių teatrų vyriausiasis dirigentas ir vadovas STASYS DOMARKAS

19 [1939] sukanka 80 metų ( tikroji diena kovo 19), kai Mažeikiuose gimė ROMUALDAS GRANAUSKAS - prozininkas, dramaturgas, eseistas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas / 2000 m./

27 [2014] sukanka 5 metai ŽEMAITUKŲ ŽYGIUI senuoju pašto keliu ( Varšuva- Piteris- Kaunas)


Gegužė


5 [1879] sukanka 140 metų, kai Balsėnuose, Švėkšnos valsčiuje, Raseinių apskrityje gimė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, diplomatas, spaudos darbuotojas, filosofijos daktaras JURGIS ŠAULYS

7 [1999] sukanka 20 metų, kai Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus dekretu Nr. 431 patvirtino PAPILĖS HERBĄ. Dailininkas Saulius Bajorinas

8 [1569] sukanka 450 metų, kai žemaičių matininkas JOKŪBAS LASKAUSKAS pirmą kartą paminėjo Telšių miesto vardą

9 [1964] sukanka 55 metai, kai Lugane, Šveicarijoje mirė Lietuvos nepriklausomybės Akto signataras visuomenės ir valstybės veikėjas, prelatas, prof. KAZIMIERAS STEPONAS ŠAULYS

23 [1934] sukanka 85 metai, kai Liepgiriuose, Plungės r. gimė kompozitorius JONAS DOMARKAS, kūrinio ,,Žemaitijos rapsodija‘‘ ( 1981) autorius

26 [1859] sukanka 160 metų, kai būdama 31- erių, mirė poetė ir vertėja KAROLINA PRANIAUSKAITĖ

27 [1959] sukanka 60 metų, kai Lietuvos valstybinės konservatorijos salėje ( dab. Muzikos ir teatro akademija) įvyko pirmasis Virgilijaus Noreikos rečitalis


Birželis


16 [1819] sukanka 200 metų, kai Daujotuose gimė kunigas, tautosakininkas ir leksikografas ANTANAS JUŠKA

26 [1954] sukanka 65 metai, kai Telšiuose gimė ANTANAS FOKAS - tautiškos kapelijos ,,Sutaras‘‘ vadovas, liaudies instrumentų orkestrų vadovas, garso ir vaizdo įrašų leidėjas, prodiuseris

28 [1919] sukanka 100 metų, kai Telšiuose gimė literatūros tyrinėtojas, prozininkas JURGIS TORNOU

29 [1754] sukanka 265 metai, kai gimė vyskupas JUOZAPAS ARNULFAS GIEDRAITIS


Liepa


4 [1949] sukanka 70 metų, kai Šateikiuose, Plungės r. gimė BIRUTĖ KULNYTĖ - Nacionalinio muziejaus direktorė, Jono Basanavičiaus premijos laureatė / 2009 m/

7 [1954] sukanka 65 metai, kai gimė generalvikaras, prel. bažn. t. dr. JUOZAS ŠIURYS

9 [1939] sukanka 80 metų, kai prie Dievyčio ežero, ant Šiauduvos kalno įvyko ŽEMAIČIŲ PLENTO atidarymas, kurio iškilmėse dalyvavo Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona

21 [1994] sukanka 25 metai, kai Žemaičių kultūros draugijos iniciatyva Lietuvos heraldikos komisija aprobavo Žemaičių kultūros draugijos pateiktą ŽEMAITIJOS MAŽOJO IR DIDŽIOJO HERBO etalonus. Dailininkas - Algis Kliševičius, gyvena Klaipėdoje

27 [1969] sukanka 50 metų, kai Mažeikių rajone gimė operos solistas GIEDRIUS ŽALYS


Rugpjūtis


6 [1929] sukanka 90 metų, kai VLADAS JURGUTIS įteikė Lietuvos Prezidentui Antanui Smetonai atsistatydinimo iš Lietuvos banko valdytojo pareigų raštą

17 [1939] sukanka 80 metų, kai Gonaičiuose, Raseinių r. gimė prozininkas, poetas JONAS MAČIUKEVIČIUS


Rugsėjis


22 [1969] sukanka 50 metų, kai mirė ALEKSANDRAS STULGINSKIS - antrasis Lietuvos Prezidentas, Trečiojo Seimo pirmininkas, Vasario 16 – osios akto signataras. Palaidotas Kaune, Panemunės kapinėse


Spalis


10 [1934] sukanka 85 metai, kai Birikų km., Telšių r. gimė rašytojas RAIMONDAS KAŠAUSKAS

14 [1954] sukanka 65 metų, kai Žebrokų km., Skuodo r. gimė žurnalistas LIUDVIKAS GADEIKIS

26 [1799] sukanka 220 metų, kai Kanopėnuose (dab. Raseinių r. netoli Viduklės), gimė SIMONAS STANEVIČIUS - vienas iškiliausių XIX amžiaus lietuvių kultūros veikėjų, rašytojų, daugeliui žinomas savo pasakėčiomis


Lapkritis


11 [1939] sukanka 80 metų, kai mirė Mykolas Sleževičius - advokatas, visuomenės, politikos ir valstybės veikėjas, triskart Lietuvos vyriausybių (II, IV, XIII) Ministras Pirmininkas. Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse

26 [1954] sukanka 65 metai, kai Maskvoje, Butyrkų kalėjime sušaudytas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininkas, Sovietų okupuotos pogrindžio kariuomenės vadas, partizanų generolas JONAS ŽEMAITIS – VYTAUTAS. Palaikai ilsisi Maskvos Dono vienuolyno masinėje kapavietėje


Gruodis


2 [1989] sukanka 30 metų, kai Šiaulių žemaičių kultūros draugijos ,,Saulaukis‘‘ vieno iš pradininkų - ALMINO KAZIMIERO rūpesčiu buvo išleisti pirmieji ,,nerubliniai‘‘ pinigai Lietuvoje: ŽEMAITIU JUOMARKA PINIGA - ŽEMAITIU LITA

6 [1864] sukanka 155 metai, kai Papilėje (dab. Akmenės r.) mirė SIMONAS DAUKANTAS - tautinio atgimimo ideologas, švietėjas, rašytojas ir istorikas, savo gimtąja kalba parašęs pirmąją Lietuvos istoriją

10 [2009] sukanka 10 metų, kai Vilniuje mirė kompozitorius VYTAUTAS KLOVA

24 [1859] sukanka 160 metų, kai Balsių k., Tryškių valsčiuje / dab. Telšių r. / gimė ALEKSANDRAS JURAŠAITIS, fotografas, Lietuvių tautinio atgimimo metraštininkas. A. Jurašaitis du dešimtmečius fotografavo J. Basanavičių, A.Smetoną, J. Jablonskį, M.Biržišką, P.Vileišį, Žemaitę, Lazdynų Pelėdą ir kt.

25 [1919] sukanka 100 metų, kai Juozapas Gudavičius Tauragėje parengė pirmą viešą Lietuvos kariuomenės pučiamųjų orkestro ir choro koncertą


TAIP PAT 2019 m.


1165 m. [853-854], kai pirmą kartą paminėtas kuršių APUOLĖS PILIES vardas

760 m. [1259], kai įvyko SKUODO MŪŠIS, kurį prieš Vokiečių ordino Livoniškosios šakos kariuomenę laimėjo žemaičiai. Žuvo 33 riteriai

610 m.[1409], kai įvyko visuotinis Žemaičių sukilimas

550 m.[1469], kai Žemaitijoje, prie Varnių katedros įsteigta mokykla

450 m. [1569], kai rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėti ŽIDIKAI ( Mažeikių r.)

420 m. [1599], kai Mikalojus Daukša lietuvių kalba išleido J.Vujeko ,,POSTILĖS‘‘ vertimą. Knygoje publikuojama ir M.Daukšos parašyta prakalba lenkų ir lotynų kalbomis

380 m. [1639], kai įkurti Žemaičių Kalvarijos kalnai

255 m. [1764], kai gimė DIONIZAS POŠKA ( Lėlaičiuose, Telšių r.) - XIX a. lietuvių rašytojas, vienas žymiausių kultūros veikėjų. Žymiausias D. Poškos kūrinys – „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“

220 m. [1799], kai gimė SIMONAS STANEVIČIUS ( Kanopėnų k., Viduklės sen., Raseinių r.) - XIX a. pradžios įžymus lietuvių kultūros veikėjas ir rašytojas

205 m. [1814], kai pėsčias iš gimtinės į Vilnių mokytis išėjo SIMONAS DAUKANTAS

180 m.[1839], kai Renavo dvaras buvo pripažintas vienu geriausiu Lietuvoje. Didžiausią šiam dvarui įtaką turėjo XIX a. pradžioje jį įsigijęs Antanas Renė. Dvaras garsėjo savo sodu

170 m. [1849], kai Žieveliškėje, netoli Raseinių gimė MEČISLOVAS DAVAINIS – SILVESTRAITIS - poetas, tautosakos rinkėjas, publicistas, visuomenininkas, knygnešys. Mirė Vilniuje, palaidotas Rasų kapinėse

150 m. [1869-1870], kai vyko pirmoji knygnešių byla, per kurią nukentėjo Žemaitijos kunigai, platinę Tilžės klebono J. Zabermano vardu išspausdintas Žemaičių vyskupo, rašytojo, švietėjo, blaivystės puoselėtojo Motiejaus Valančiaus knygeles

140 m. [1879], kai Varnių valsčiuje gimė LIUDA SIPAVIČIŪTĖ, kuri dainavo Maskvos Didžiajame teatre, Metropolitan operoje

90 m. [1929], kai Telšiuose pastatyti Vyskupų rūmai

90 m. [1929], kai Kauno Vytauto Didžiojo universitete buvo įsteigta Žemaičių studentų korporacija ,,Samogitia‘‘

80 m. [1939], kai įkurta Skuodo viešoji biblioteka

35 m. [1987], kai Židikuose, Mažeikių r. įkurtas rašytojos Marijos Pečkauskaitės- Šatrijos Raganos memorialinis muziejus

30 m. [1989], kai įsteigtas Žemaičių kultūros draugijos Vilnius skyrius. (Dažniausiai vadinamas VKŽD - Vilniaus žemaičių kultūros draugija). Įkūrimo iniciatoriais yra minimi etnologas prof. Vacys Milius, istorikas Stanislovas Gutautas. VKŽD pirmininkais buvo išrinkti Jonas Srėbalius, Dalia Juodkaitė – Dirgelienė, Alvydas Strička

30 m. [1989], kai Telšiuose surengta ,,Jurgelio valso’’ šventė. Sumanytojai ir iniciatoriai – Kajetonas Šliogeris, Gintaras Vainutis ir Robertas Tekorius

10 m. [2009], kai EUGENIJA PLEŠKYTĖ pelnė specialų Lietuvių kino akademijos AUKSINĖS GERVĖS apdovanojimą

10 m. [2009], kai minint Lietuvos aviacijos pradininko ALEKSANDRO GRIŠKEVIČIAUS 200- ąsias gimimo metines, rašytojas Vytautas Martinkus / 2018 m. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas / išleido istorinį romaną ,,Žemaičio garlėkys’’

10 m. [2009], kai Šilalės r.savivaldybė įsteigė kasmetinę DIONIZOS POŠKOS PREMIJĄ. Premijos laureate 2011 metais tapo Viktorija Daujotytė – Pakerienė

5 m. [2014], kai Europos Komisija lietuvišką pieno produktą ,,Žemaitiškas kastinys’’ įtraukė į Garantuotų tradicinių gaminių registrą


P.S. Kviečiame papildyti su Žemaitija (ar žemaičiais) susijusias sukaktuvines datas (2019 ir 2020 metų), pastebėjus netikslumus, prašome mus informuoti el.paštu: info@zemaiciukongresas.lt


© 2019 www.zemaiciukongresas.lt