2020 m. vasario mėn. Žemaičių kalendorius
Vasaris

1 [1890] sukanka 130 metų, kai Bukančiuose, Židikų valsčiuje, Mažeikių r. gimė generolas POVILAS PLECHAVIČIUS. Mirė Čikagoje 1973 m. gruodžio 19 d.

12 [1870] sukanka 150 metų, kai Šoniuose, Alsėdžių valsčiuje,Telšių apskrityje /dab. Plungės r./ gimė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, ekonomistas, bankininkas, ūkio bendrovių steigėjas JONAS SMILGEVIČIUS

20 [1935] sukanka 85 metai, kai Mėčių k., Šilalės r. gimė teatrologas, režisierius ir pedagogas PETRAS BIELSKIS

26 [1885] sukanka 135 metai, kai Kutaliuose, netoli Kaltinėnų ( Šilalės r.), Domininko ir Marijos Stulginskių šeimoje gimė antrasis Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signataras ALEKSANDRAS STULGINSKIS
P.S. Kviečiame papildyti su Žemaitija (ar žemaičiais) susijusias sukaktuvines datas (2019 ir 2020 metų), pastebėjus netikslumus, prašome mus informuoti el.paštu: info@zemaiciukongresas.lt


© 2019 www.zemaiciukongresas.lt