2020 m. Žemaičių kalendoriusSausis


1 [1945] sukanka 75 metai, kai Telšiuose įkurtas VALSTYBINIS ŽEMAIČIŲ TEATRAS.Telšiečiai Petras Gintalas, Butkų Juzė, Bronislovas Mačerauskas kreipėsi į sovietinę vyriausybę, kuriai vadovavo buvęs telšietis Mečislovas Gedvilas, prašydami suvalstybinti Žemaičių teatrą

1 [1975] sukanka 45 metai, kai pradėtas statyti JURBARKO TILTAS, sujungęs Žemaitiją su Suvalkija (Sūduva). Tiltą suprojektavo ukrainiečiai, darbams vadovavo inžinierius Antanas Jankauskas

23 [2010] sukanka 20 metų, kai po sunkios ligos mirė aktorė, režisierė, scenaristė REGINA VOSYLIŪTĖ (g.1924). Ją aktoriai vadino krikštamote, nes ji pasiūlė Regimanto Adomaičio, Juozo Budraičio kandidatūras kino filmui ,, Niekas nenorėjo mirti’’ ir į kiną atvedė aktorių Gediminą Girdvainį


Vasaris


1 [1890] sukanka 130 metų, kai Bukančiuose, Židikų valsčiuje, Mažeikių r. gimė generolas POVILAS PLECHAVIČIUS. Mirė Čikagoje 1973 m. gruodžio 19 d.

12 [1870] sukanka 150 metų, kai Šoniuose, Alsėdžių valsčiuje,Telšių apskrityje /dab. Plungės r./ gimė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, ekonomistas, bankininkas, ūkio bendrovių steigėjas JONAS SMILGEVIČIUS

20 [1935] sukanka 85 metai, kai Mėčių k., Šilalės r. gimė teatrologas, režisierius ir pedagogas PETRAS BIELSKIS

26 [1885] sukanka 135 metai, kai Kutaliuose, netoli Kaltinėnų ( Šilalės r.), Domininko ir Marijos Stulginskių šeimoje gimė antrasis Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signataras ALEKSANDRAS STULGINSKIS


Kovas


6 [1935] sukanka 85 metai, kai Viešvėnų sen., Rykšėnų k., Telšių r. gimė tautodailininkas, pirmasis dabarties laikų Lietuvoje Amžinosios Ugnies sergėtojas ADOLFAS GEDVILAS

1 ir 15 [2015] sukanka 5 metai, kai LR savivaldybių tarybų rinkimuose pirmą kartą buvo tiesiogiai renkami Merai. Jais tapo: Vitalijus Mitrofanovas / Akmenės r./; Skirmantas Mockevičius / Jurbarko r./; Vaclovas Andrulis /Kelmės r./; Vaclovas Dačkauskas / Klaipėdos r./; Juozas Mažeika / Kretingos r./; Antanas Tenys / Mažeikių r./; Šarūnas Vaitkus / Palangos m./; Audrius Klišonis / Plungės r./; Algirdas Gricius / Raseinių r./; Antanas Černeckis / Rietavas /; Petras Pušinskas / Skuodo r. /; Artūras Visockis / Šiaulių m. /; Antanas Bezaras / Šiaulių r./; Jonas Gudauskas / Šilalės r./ ; Sigitas Mačiulis / Tauragės r./; Vytautas Kleiva / Telšių r./

10 [1940] sukanka 80 metų, kai Telšių vyskupu konsekruotas VINCENTAS BORISEVIČIUS

17 [1865] sukanka 155 metai, kai Telšiuose gimė pirmasis Lenkijos prezidentas GABRIELIUS NARUTAVIČIUS. Jo vyresnysis brolis Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Stanislovas Narutavičius


Balandis


15 [1945] sukanka 75 metai, kai Ylakiuose, Skuodo r. gimė prozininkas EDMUNDAS MALŪKAS

24 [1920] sukanka 100 metų, kai Kaune, Švč.Trejybės bažnyčioje susituokė Ona ir Aleksandras STULGINSKIAI. Onai Stulginskienei (1894 - 1962) buvo 26 metai, gana greitai ji tapo visų laikų jauniausia Lietuvos prezidentiene

26 [1955] sukanka 65 metai, kai Abano kaime, Krasnojarsko krašte gimė pirmasis tiesiogiai išrinktas Šiaulių rajono meras ANTANAS BEZARAS

29 [1910] sukanka 110 metų, kai Mažeikiuose, bajorų šeimoje gimė pirmasis Lietuvos civilinės aviacijos lakūnas, Šaulių sąjungos aviacijos skyriaus įkūrėjas JULIJONAS KUMPIKEVIČIUS. Jo vardu 2012 m. pavadintas Mažeikių aerodromas, surengta pirmoji Aviacijos šventė


Gegužė


8 [1930] sukanka 90 metų, kai Šiauliuose gimė kompozitorius VYTAUTAS LAURUŠAS

15 [1920] sukanka 100 metų, kai ALEKSANDRAS STULGINSKIS buvo išrinktas Seimo pirmininku

17 [1980] sukanka 40 metų, kai Telšiuose gimė teatro ir kino aktorė INETA STASIULYTĖ, 2008 metais apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi

20 [1980] sukanka 40 metų, kai Vilniuje gimė dainininkas ir aktorius MANTAS JANKAVIČIUS, suvaidinęs pagrindinį vaidmenį populiariame rež. Donato Ulvydo filme TADAS BLINDA. PRADŽIA

10 [1990] sukanka 20 metų, kai netoli Kretingos pradėta išgauti lietuviška nafta

17 [1990] sukanka 30 metų, kai Šiauliuose Vanda Kavaliauskienė įkūrė Katinų muziejų, kuriame dabar yra per 4 tūkstančius eksponatų

18 [1955] sukanka 65 metai, kai Palangoje atidarytas buities ir laisvalaikio reikmenų nuomos punktas. Buvo nuomojamos sudedamos lovos, indai, ,,primusai’’, buitiniai elektros prietaisai, sporto inventorius ir kt.


Birželis


19 [1920] sukanka 100 metų, kai ALEKSANDRAS STULGINSIKIS tapo laikinai einančiu Prezidento pareigas

20 [1950] sukanka 70 metų, kai įkurtas Akmenės rajonas su centru Akmenės miestelyje

23 [1940] sukanka 80 metų, kai gimė Telšių miesto garbės pilietis ALFREDAS JONUŠAS, menininkas, turintis tarptautinį juvelyro sertifikatą. Jis savo darbus yra dovanojęs ne tik Lietuvos Prezidentams, bet ir Romos Popiežiui Pauliui II, žymiems diplomatams. Jo sukurti Baltųjų rūmų ir Kongreso ( Kapitolijaus) bareljefai liko JAV

30 [2010] sukanka 10 metų, kai žemaičių kalba tarptautiniame ISO registre įregistruota kaip savarankiška gyva kalba


Liepa


13 [1260] sukanka 760 metų, kai prie Durbės ežero (dab.Latvijoje) įvyko DURBĖS MŪŠIS. Tai vienas didžiausių mūšių XIII a. Rytų Europoje, kurio metu apie 4000 žemaičių, vadovaujamų kunigaikščio ALMINO, padedant nuo ordino kariuomenės atsimetusių kuršių ir estų, sumušė Vokiečių ir Livonijos ordino riterius bei kryžiaus karo dalyvius

13 [2000] sukanka 20 metų, kai LR Seimas sudarė Etninės kultūros globos tarybą

29 [1940] sukanka 80 metų, kai Radviliškyje gimė teatro ir kino aktorius VYTAUTAS ROMUALDAS TOMKUS, atlikęs daugiau nei šimtą vaidmenų kine ir teatre, iš kurių garsiausias TADAS BLINDA ( Lietuvos televizijos serialas, 1973 m., rež. Balys Bratkauskas)


Rugpjūtis


16 [1955] sukanka 65 metai, kai Telšiuose gimė istorikas ADOMAS BUTRIMAS, pirmasis Žemaičių akademijos rektorius, istorijos mokslų daktaras, knygų autorius ir leidėjas


Rugsėjis


1 [1990] sukanka 30 metų, kai po Šv. Mišių Telšių katedroje duris atvėrė pirmoji Lietuvoje katalikiška vidurinė mokykla. Dabar tai Viešoji įstaiga Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

5 [2010] sukanka10 metų, kai iš Senųjų Trakų išjojo 10 raitelių su ŽEMAITUKAIS link Juodosios jūros

20 [1920] sukanka 100 metų seniausias tradicijas išlaikiusiai Tauragės mokyklai ( dab. M. Mažvydo progimnazija)

21 [1930] sukanka 90 metų, kai Papilėje ( Akmenės r.) iškilmingai atidengtas paminklas SIMONUI DAUKANTUI. Skulptorius VINCAS GRYBAS

21 [1935] sukanka 85 metai, kai iš Niujorko skristi į Kauną pakilo Felikso Vaitkaus ,,Lituanica II’’. Po 22 valandų skrydžio dėl nuovargio ir degalų stygiaus nusprendė nerizikuoti ir stabtelėjo Airijoje

22 [1935] sukanka 85 metai, kai Šiauliuose gimė žymus operos dainininkas VIRGILIJUS NOREIKA

27 [1960] sukanka 60 metų, kai Lietuvoje įkurtas Valstybinis Germanto kraštovaizdžio draustinis / Telšių r./. Jo plotas 923,86 ha. Draustiniui priklauso Germanto, Ilgio ir Durbino ežerai

30 [2010] sukanka 10 metų, kai Telšiuose atidaryta DIDŽIOJI ŽEMAIČIŲ SIENA

30 [1955] sukanka 65 metai, kai Skuode gimė humanitarinių mokslų dr., lituanistas, pedagogas, aktyvus žemaičių bendruomenės narys ir žemaičių kalbos žadintojas JUOZAS PABRĖŽA


Spalis


1 [1945] sukanka 75 metai, kai Keiniškėse, Varnių valsčiuje, Telšių r. gimė profesorė VIKTORIJA DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (1993)

1 [1990] sukanka 30 metų, kai Telšių Žemaitės dramos teatras tapo savarankišku juridiniu asmeniu, kuriam vadovauti pradėjo buvęs ilgametis kultūros skyriaus vedėjas K. Šliogeris

2 [1935] sukanka 85 metai, kai Pagėgiuose ir Klaipėdoje iškilmingai buvo sutiktas ,,Lituanica II’’ lakūnas, perskridęs Atlantą, Feliksas Vaitkus. Per 37 šlovės dienas kartu su žmona Martha aplankė daug miestų ir miestelių, tame tarpe Telšius, Palangą ir Šiaulius. ,,Turbūt niekas kitas Lietuvoje nepatyrė tokio ūmaus, aistringo beatodairiško ir trumpalaikio žmonių garbinimo. Kaune ir provincijos miesteliuose šlovintas it pusdievis’’ – taip rašė Gražina Sviderskytė žurnale ,,Legendos’’2015 m.vasarą

9 [1915] sukanka 105 metai, kai lietuvių literatūros ir kultūros istorikas, 1918 metų Vasario 16 Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, vienas iš Vytauto Didžiojo gimnazijos steigėjų ir direktorių MYKOLAS BIRŽIŠKA sukvietė lietuviškai kalbančius ir galinčius mokyti žmones į pirmąjį ,,Lietuvių gimnazijos kurso pamokų’’ pedagogų tarybos posėdį. Ši data tapo Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos gimtadieniu

9 [1915] sukanka 105 metai, kai mirė garsus fotografas ALEKSANDRAS JURAŠAITIS. Palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse, netoli M.K.Čiurlionio kapo. A. Jurašaitis fotografavo draugijų veiklą, dailės parodas, teatro spektaklius, įžymius to meto kultūros ir meno veikėjus. Vilniuje Jurašaitis įkūrė modernią studiją, kurioje įsteigė cinkografijos skyrių ir gamino klišes lietuviškiems laikraščiams, albumams; spausdino M.K.Čiurlionio, A.Žmuidzinavičiaus ir kt. autorių kūrinių reprodukcijas

11 [1840] (senuoju stiliumi) sukanka 180 metų, kai savo įsaku Valdantysis senatas paskelbė Nikolajaus I priimtą rugsėjo 18 d. nutarimą:,,Žemaičių Romos katalikų vyskupiją, į kurios sudėtį įeina keturios Vilniaus gubernijos apskritys:Telšių, Raseinių,Upytės ir Šiaulių,vadinti pagal tą apskritį, kurioje yra vyskupo buveinė, t.y. Telšių vyskupija, ir suteikti šios vyskupijos konsistorijai taip pat Telšių pavadininmą’’

17 [2010] sukanka 10 metų, kai ŽEMAITUKAI pasiekė Juodąją jūrą

24 [1885] [pagal naująjį kalendorių lakričio 5 d.] sukanka 135 metai, kai Palangoje gimė VLADAS RAFAELIS JURGUTIS, žymus Lietuvos finansininkas, ekonomistas- pedagogas, Lito kūrėjas

27 [2000] sukanka 20 metų, kai ROLANDAS PAKSAS antrą kartą tapo LR Ministru Pirmininku ir juo dirbo iki 2001 m. birželio 20 d.


Lapkritis


22 [1955] sukanka 65 metai, kai Šiauliuose gimė humanitarinių mokslų dr., muzikologas, etnologas ALFONSAS MOTUZAS. Jis yra knygų ,,Žemaičių Kalvarijos kalnai: maldynas ir giesmynas’’/2012 m./ bei ,,Žemaičių Kalvarijų kalnų maldyno istorija, muzika ir apeigos’’ /2017 m./ autorius. Mirė 2019 m. lapkričio 1d., palaidotas Vilniuje, Saltoniškių kapinėse

23 [1990] sukanka 30 metų, kai Vilniuje, steigiamajame susirinkime padėti Šilalės kraštiečių draugijos pamatai

28 [1415 m] sukanka 605 metų, kai į Konstancos /Pietų Vokietija/ šešioliktąjį Visuotinį Katalikų Bažnyčios susirinkimą, kurio iniciatorius buvo Vokietijos valdovas Zigmantas I, atvyko ir 60 pakrikštytų Žemaičių bajorų


Gruodis


22 [1905] sukanka 115 metų, kai Bernotave, Plungės r. gimė poetas, pedagogas, Žemaitijos rašytojų sąjūdžio organizatorius STASYS ANGLICKIS. Jam priklauso posakis: ,,Yra tik viena kalba, kuria visi pasaulio rašytojai geriausia rašo, tai yra motinos kalba...’’

31 [1920] sukanka 100 metų, kai Kauno teatre (tuomet Operos vaidykla) nuskambėjo Giuseppe Verdi ,,TRAVIATOS’’ PREMJERA, kuriai dirigavo JUOZAS TALLAT- KELPŠA. Ši diena įvardijama kaip Lietuvos operos teatro gimimo diena


Kitos datos / 2020


670 m. [1350], kai gimė Lietvos valstybės valdovas VYTAUTAS DIDYSIS, Palangos apylinkėse gyvenusio didiko Vydimanto dukters BIRUTĖS sūnus

620 m. [1400], kai Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas su kariuomene padėjo Vokiečių ordinui užimti Žemaitijos terotorijas, kurias jis Ordinui buvo perleidęs Salyno sutartimi

600 m. [1420], kai po Melno sutarties Palanga prijungta prie Lietuvos Didžiosios Karalystės

590 m. [1430], kai mirė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio ir kunikaištienės Birutės sūnus – Lietuvos valstybės valdovas VYTAUTAS

570 m. [1450], kai Telšiai pirmą kartą paminėti rašytiniuose šaltiniuose

500 m. [1520], kai gimė MARTYNAS MAŽVYDAS

400 m. [1620], kai Kražiuose pradėjo veikti Žemaičių kunigų seminarija (veikė iki 1742 m.)

380 m. [1640], kai ARIOGALAI suteiktos miesto teisės

360 m. [1660], kai Šilalei suteikta prekybos privilegija ir gyvenvietę imta vadinti miesteliu. Iki XVII a. Šilalė priklausė ORVIDAMS

310 m. [1710-1711], kai per baisųjį marą Žemaitijoje ištisi kaimai liko tušti, kraštas neteko beveik dviejų trečdalių gyventojų

225 m. [1795], kai Žemaitija neteko savo politinės nepriklausomybės. Simboliškai Žemaičių kunigaikščio titulas atsidūrė Rusijos caro titulų sąraše

200 m. [1920], kai iš Mažosios Lietuvos, Tilžės į Telšius dirbti atvyko filosofas VYDŪNAS ir tai tapo bene didžiausiu metų įvykiu

200 m. [1820], kai įkurta Skaudvilės parapijinė mokykla.Tada mokykloje mokėsi 23 vaikai.Tauragės savivaldybės tarybos 2006 05 03 sprendimu Skaudvilės vidurinė mokykla tapo Skaudvilės gimnazija

190 m. [1830], kai mirė I-ojo Lietuvoje ir Rytų Europoje senienų muziejaus (Baubliuose, Ąžuolo kamiene) įkūrėjas DIONIZAS POŠKA

180 m. [1840], kai kartais oficialiai vartotas Žemaitijos pavadinimas buvo uždraustas

175 m. [1845], kai Sankt Peterburge išleistas pirmasis lietuvių kultūros istorijos veikalas – SIMONO DAUKANTO ,,Būdas lietuvių, kalnėnų ir žemaičių’’

170 m. [1850], kai MOTIEJUS VALANČIUS tapo Žemaičių (Telšių) vyskupystės vyskupu (iki 1875). Jo dėka Varniai tapo katalikybės, lietuvybės, žemaičių kultūros, švietimo ir blaivybės skleidimo centru

170 m. [1850], kai dokumentuotas kryžių statymas KRYŽIŲ KALNE ( dab.Šiaulių r.)

160 m. [1860], kai Telšiuose laikrodininkas CHAIMAS ARENSONAS įkūrė antrąją, Lietuvoje nuolat veikiančią, fotoateljė. Žemaitijos sostinės žymiausi fotografai: Chaimas Kaplanskis, Feitska Kaplanskaitė /XIX a -XX a./, E.Buchovičius, Mečislovas Šilinskas, Zenonas Norvaišas

160 m. [1860], kai IRENĖJUS OGINSKIS Rietavo dvare atidarė pirmąją žemės ūkio parodą, kuri skatino žemės ūkio pažangą; atkūrė nykstančių ŽEMAITUKŲ arklių veislyną

130 m. [1890], kai Ariogaloje gimė diplomatas ir rašytojas Jurgis Savickis. Jis Pietų Prancūzijoje, Rivjeros pakrantėje turėjo restoranėlį, kurį iš nostalgijos buvo pavadinęs ,,Ariogalos ’’vardu. Mirė 1952 m.

120 m. [1900], kai Šaukėnuose, Kelmės r. gimė Lenkijos prezidento močiutė Magdalena Komarovska

110 m. [1910], kai suremontuota Kražių skerdynių metu suniokota Kražių bažnyčia

100 m. [1920], kai ALEKSANDRAS STULGINSKIS buvo išrinktas į Steigiamąjį Seimą, kurio pirmajame posėdyje tapo jo pirmininku

100 m. [1920], kai į Steigiamąjį Seimą išrinktas Lietuvos valstybės ekonomikos pagrindų kūrėjas VLADAS JURGUTIS

95 m. [1925], kai rugpjūčio pradžioje Palangoje Lietuvos Jūros draugija surengė pirmąją JŪROS DIENĄ

90 m. [1930], kai mirė rašytoja ŠATRIJOS RAGANA

90 m. [1930], kai Papilės miestelyje ( Akmenės r.) ant 7 metrų aukščio pjedestalo užkelta bronzinė SIMONO DAUKANTO STATULA

90 m. [1930], kai Telšiuose gimė dailininkas, grafikas, tapytojas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas VYTAUTAS VALIUS. Mirė 2004 m.

85 m. [1935], kai TELŠIAI įteisinti kaip pirmaeilis miestas - apskrities centras

85 m. [1935], kai gimė JONAS PLEŠKYS. Jis tuometiniame Leningrade baigė Karinę jūrų akademiją, įgijo povandeninių laivų šturmano kvalifikaciją. Po pabėgimo su barža ,,Smolnis’’į Švediją ir politinio prieglobsčio JAV /1961 04 06/ 1991 m. atvyko į Lietuvą. Jono Pleškio urna iš JAV pargabenta 1993 m., palaidota Žarėnų kapinėse,Telšių r.

75 m. [1945], kai Telšiuose gimė medalių, kolekcinių monetų ir plastikos darbų kūrėjas PETRAS GINTALAS

70 m. [1950], kai Anykščiuose gimė ROMUALDAS INČIRAUSKAS, Telšiuose sukūręs daug svarbių Žemaitijos istorijai metalo plastikos, medalių ir kt. kūrinių

60 m. [1960], kai gimė fotomenininkas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Žemaitijai skirto fotoalbumo leidėjas ALGIMANTAS ALEKSANDRAVIČIUS

60 m. [1960], kai Čikagoje mirė aktyvus Žemaičių dailės parodų dalyvis PAULIUS AUGIS – AUGUSTINAVIČIUS, kurio raižinį ,,Velykų rytas’’ 1937 m. iš lietuvių parodos Rygoje įsigijo Latvijos prezidentas K.Ulmanis

40 m. [1980], kai Šiaulių dviračių gamykloje ,,Vairas’’buvo įkurtas Dviračių muziejus, kuris 1993 metais perduotas ,,Aušros ’’muziejui

30 m. [1990], kai ant KRYŽIŲ KALNO (Šiaulių r.) suskaičiuoti kryžiai ir kryželiai. Jų buvo 55.331

30 m. [1990], kai Augustas Stasys Narmontas išleido pirmąjį žemaitišką laikraštį Palangoje ,,A MON SAKAA’’

25 m. [1995], kai Rietave veiklą pradėjo muziejus, kuris 2001 06 01 tapo savarankišku Rietavo kunigaikščių Oginskių kultūros istorijos muzieju

25 m. [1995], kai LTV Filmų sudija išleido dokumentinį filmą ,,Ketvirtasis prezidentas’’, skirtą JONUI ŽEMAIČIUI. Filmo scenarijaus autoriai Eugenijus Ignatavičius ir Juozas Sabolius, režisierius Juozas Sabolius, trukmė 105 min.

20 m. [2000], kai Rietave atkurta savivalda.1963 m. Rietavo rajonas buvo prijungtas prie Plungės rajono

10 m. [2010], kai paskelbta, kad nedarbo lygis Žemaitijoje kiek didesnis negu Suvalkijoje, bet mažesnis negu Dzūkijoje

10 m. [2010], kai Vilniuje mirė įžymus išeivijos menininkas ir bibliofilas KAZYS VARNELIS


***


P.S. Iš anksto atsiprašome už galimus netikslumus, o juos pastebėjus, prašome informuoti el. p. info@zemaiciukongresas.lt. Kviečiame papildyti naujomis sukaktuvinėmis datomis, susijusiomis su Žemaitija ir žemaičiais.


© 2019 www.zemaiciukongresas.lt